Meranie a regulácia - MaR

Meranie a regulácia

Poskytujeme kompletné služby v oblasti vykurovania, chladenia či vetrania priestorov. 

Zabezpečíme návrh, výrobu a dodanie všetkých potrebných komponentov od hlavného rozvádzača až po ventily, servo-pohony, merače spotreby a iné…

V prípade potreby v spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme aj kompletné technologické vybavenie od plynových kotlov, čerpadiel až po centrálne vzduchotechnické  – rekuperačné jednotky.

Systém riadenia podľa požiadaviek a nárokov od priemyselného riadenia zahrňujúceho všetky druhy komunikácie vrátane centrálnej vizualizácie až po najjednoduchšie spôsoby dohľadu nad technologickým vybavením budov.

Služby – technológie:

 • Dodávka a inštalácia
 • spustenie kotlov, rekuperačných – jednotiek
 • riadenie a regulácia
 • dodávka tepla, chladenie,  TÚV
 • meranie spotreby
 • dohľad nad priestormi – kontrola úniku plynu, vody, zvýšené CO2 a iné
 • hlásenie porúch, havárií

  Spoločné priestory

  • monitorovanie spoločných priestorov a garáží – teplota, kvalita vzduchu
  • zabezpečenie vetrania, zamedzenie vstupu
  • hlásenie zvýšených hladín
  • vyhlásenie poplachu