Naše služby

Komplexné elektroinštalačné práce

Návrh

Obhliadka, návrh a úpravy podľa požiadaviek klienta.

Dokumentácia

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Dodávka a montáž

Zabezpečnie dodávky materiálu a realizácia na základe RPD

Revízia

Riadne odskúšanie, kontrola meraním a vyhotovenie revíznej správy.

Servis a údržba

Záručný a pozáručny servis. Úpravy a nastavenia podľa požiadaviek.

Rozvody káblov

NN rozvody – silnoprúdové rozvody do 1000V.

 • hlavné prípojky – výkop, inštalácia, zapojenie, revízia.
 • káblové rozvody – vedené v stene, v betóne – drážkovanie, jadrové vrty do betónu
 • žľabové trasy v priemysle, obchodných priestoroch či garážach
 • káble kotvené do betónu – požiarne montáže
 • práce vo výškach – obchodné priestory, skladové haly, predajne

Zníženie rizika pred bleskom

Bleskozvody

 • Návrh a projektovanie bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodov
 • Meranie funkčnosti a originál prístrojom
 • Revízie a dokumentácia

Slaboprúdové rozvody

Slaboprúdové rozvody

Štruktúrovaná kabeláž

 • návrh lokálnej siete
 • pokrytie priestoru wifi sieťou či kompletné metalické – káblové pripojenie priestorov
 • koncové odskúšanie a certifikované meranie vo všetkých štandardoch

 Optické siete

 •  návrh a montáž optických káblov vo všetkých prostrediach
 •  ukončovanie, zváranie optických vlákien
 • kontrolné meranie

 Kamerové systémy

 • Návrh umiestnenia a výber zariadení vhodných pre aplikáciu
 • Montáž a inštalácia zariadení
 • Spustenie a zaškolenie personálu.

EZS

 • Bezpečnostné systémy podľa výberu, návrh, inštalácia a oživenie technikom
 • Dohľad nad objektom
 • Prístupové systémy
 • Elektrický vrátnik , domový vrátnik  v bytových domoch, súkromných domoch

Inteligentné inštalácie

Inteligentné inštalácie

Centrálne riadená inštalácia už nie je výhradou priemyselných či obchodných priestorov. V dnešnej modernej dobe sa stala takmer nevyhnutnou súčasťou moderných domov či bytov.

Technické vybavenie je stále modernejšie a úlohou inteligentnej inštalácie je prebrať kontrolu nad všetkými súčasťami, zabezpečiť pohodlné a jednoduché ovládanie a poskytnúť Vám prehľad o všetkom čo sa vo Vašom dome deje.

Inteligentná inštalácia zabezpečuje:

 • Vypínanie a zapínanie svetiel – ľubovoľné svetlo – ktorýmkoľvek vypínačom ( nastavenie a zmeny sú rôzne od polohy až po spôsobu stlačenia vypínača)
 • Prepínanie na základe časových programoch, rôzne scény či príchody/odchody
 • Ovládanie zásuviek
 • Ovládanie zariadení ako sú klimatizácie, rekuperácie …
 • Ovládanie žalúzií – ( nie sú potrebné dodatočné zariadenia, postačí len žalúzia s motorom )
 • Ovládanie kúrenia / chladenia ( nie sú potrebné dodatočné termostaty – sú súčasťou ovládačov pre osvetlenie )
 • Časové plány kúrenia / chladenia zabezpečia pohodlie a príjemnú pohodu pri optimálnej spotrebe
 • Bezpečnostné snímače pohybu, dymu, úniku plynu či vody
 • Zavlažovanie, riadenie bazénov
 • Ovládanie garážových brán, vstupných brán či závor.
 • Monitorovanie spotreby energií
 • Plná kontrola v prípade neprítomnosti na základe časových plánov a automatických systémov kontroly a monitorovania.

Inteligentné systémy prinášajú výhody a po vyladení a zaškolení Vám uľahčia život. Súčasťou sú jednoduché aplikácie pre mobilné telefóny či tablety s vizualizáciou a možnosťou riadiť celý systém aj na diaľku. Jednoducho si zmeníte režim kúrenia, osvetlíte prístupovú cestu, otvoríte bránu či spustíte zavlažovanie kedy si len zmyslíte.

Meranie a regulácia - MaR

Meranie a regulácia

Poskytujeme kompletné služby v oblasti vykurovania, chladenia či vetrania priestorov. 

Zabezpečíme návrh, výrobu a dodanie všetkých potrebných komponentov od hlavného rozvádzača až po ventily, servo-pohony, merače spotreby a iné…

V prípade potreby v spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme aj kompletné technologické vybavenie od plynových kotlov, čerpadiel až po centrálne vzduchotechnické  – rekuperačné jednotky.

Systém riadenia podľa požiadaviek a nárokov od priemyselného riadenia zahrňujúceho všetky druhy komunikácie vrátane centrálnej vizualizácie až po najjednoduchšie spôsoby dohľadu nad technologickým vybavením budov.

Služby – technológie:

 • Dodávka a inštalácia
 • spustenie kotlov, rekuperačných – jednotiek
 • riadenie a regulácia
 • dodávka tepla, chladenie,  TÚV
 • meranie spotreby
 • dohľad nad priestormi – kontrola úniku plynu, vody, zvýšené CO2 a iné
 • hlásenie porúch, havárií

  Spoločné priestory

  • monitorovanie spoločných priestorov a garáží – teplota, kvalita vzduchu
  • zabezpečenie vetrania, zamedzenie vstupu
  • hlásenie zvýšených hladín
  • vyhlásenie poplachu

  výbroba rozvádzačov

  Výroba rozvádzačov

   

  Pri výrobe rozvádzačov používame len komponenty kvalitných a overených výrobcov.

  Naši partneri nám zabezpečujú dostatočné množstvo prvkov aj na veľké projekty za najlepšie ceny.

  Každý rozvádzač je overený a odskúšaný.

  Súčasťou dodávky je skúšobný protokol a dokumentácia k rozvádzaču.  

   

  • Odborné poradenstvo a návrh rozvádzačov presne na mieru s vypracovaním PD
  • výroba na základe predloženej projektovej dokumentácii
  • Montáž rozvádzačov, zapojenie, spustenie a revízia zariadení
  • Rekonštrukcia alebo výmena rozvádzačov
  • Kompletné zariadenie rozvodných miestností – rozvodní