Rodal s.r.o.

Naša spoločnosť je zameraná v oblasti výstavby a kompletného technického zariadenia budov. Dlhoročné skúsenosti a veľa úspešne ukončených projektov nám určuje hlavné no nie jediné smerovanie spoločnosti. Elektroinštalačné práce boli hlavným pilierom od počiatku spoločnosti a vykonávame ich s prihliadnutím na získané skúsenosti za posledné desaťročia.

Postupom času sme sa vyvíjali a rozvíjali naše zručnosti, aby sme mohli povedať, že sme profesionáli v našom obore a môžeme Vám poskytnúť spoľahlivé služby. Neustále sa rozvíjame a snažíme sa ísť s vývojom technológií a inováciami, o čom svedčia aj úspešne ukončené projekty Smart inštalácií, IP-kamerových systémov …

Dlhoročné vzťahy a úskalia počas našej činnosti nás doviedli k rozhodnutiam, ktoré ovplyvnili našu činnosť, smerovanie a prístup k práci, ako aj k členom nášho tímu.

K našim partnerom vždy pristupujeme otvorene a férovo. Držíme slovo a vždy volíme priamy prístup komunikácie. Dodržujeme termíny a k problémom sa staviame čelom a vždy sa snažíme nájsť správne riešenie.

Vždy veríme v kvalitný výsledok, úspešne ukončený projekt a spokojnosť našich partnerov a klientov.